دبیرستان غیر دولتی پسرانه دانشگاه (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز

اطلاعات تماس

نشانی:

اهواز ، بلوار گلستان ، کوی استادان ، جنب دانشکده علوم پزشکی ، مجتمع آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
دبیرستان غیردولتی پسرانه دانشگاه (دوره دوم)

 

تلفن:
0613-373-8143 معاونت دبیرستان

0613-373-8433 ارتباط مستقیم با مدیریت

0613-373-8432 ارتباط با حسابداری

 

آدرس اینستاگرام:

 /https://www.instagram.com/school.chamran