دبیرستان غیر دولتی پسرانه دانشگاه (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز

معرفی مدیریت

مدیریت دبیرستان آقای عبداله مراقی

با 38 سال سابقه در نظام تعلیم و تربیت

نامبرده از سال 61 به استخدام آموزش و پرورش در آمد و در مقاطع اول و دوم متوسطه تدریس نمود. از سال 71 مدیریت دبیرستان رزمندگان (اولین نظام‌ترمی واحدی) را به عهده گرفت و پس از آن با آغاز نظام جدید متوسطه مدیریت دبیرستان نظام جدید و سپس با تأسیس اولین مرکز پیش دانشگاهی کار خود را به‌عنوان مدیر ادامه داد. تجربیات وی در این سالها باعث شد از وی جهت تصدی پست معاونت آموزش متوسطه اداره آموزش وپرورش آبادان دعوت به عمل آید وی از سال 82 تا 85 به‌عنوان رئیس آموزش و پرورش آبادان مشغول خدمت شد. از تجربیات وی مسئولیت آموزش متوسطه دوره  دوم  ادارات آموزش وپرورش  ناحیه 2 و 3 اهواز و مدیریت دبیرستان غیر دولتی شهدای نفت را می‌توان نام برد، و از سال 95 تا کنون به عنوان مدیر دبیرستان دانشگاه مشغول خدمت می‌باشد.