دبیرستان غیر دولتی پسرانه دانشگاه (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز

برنامه تعیین نحوه تدریس هفته 28فروردین تا2اردیبهشت

نکته مهم و قابل توجه این است که ساعت شروع کلاسها از ساعت 9 صبح و امتحانات  ساعت 15 خواهد بود . به ساعات مندرج در برنامه دقت کنید.

برنامه تعیین نحوه تدریس هفته 21تا 25فروردین

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


برنامه تعیین نحوه تدریس هفته 14تا17فروردین

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


برنامه تعیین نحوه تدریس هفته 23تا 28اسفند

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


برنامه تعیین نحوه تدریس هفته 16تا 20 اسفند

.

برنامه تعیین نحوه تدریس هفته 9تا 13 اسفند

.

برنامه تعیین نحوه تدریس هفته 2تا 6 اسفند

.

برنامه تعیین نحوه تدریس هفته 2تا 6 اسفند

.

ادامه مطلب...

برنامه تعیین نحوه تدریس هفته 25تا 29بهمن

.

برنامه تعیین نحوه تدریس هفته 11تا 15 بهمن

.

مشاهده مطالب قدیمی تر...